ОСТАННІ ПОДІЇ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА

ПРО ТОВАРИСТВО

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених (скорочено НТ) ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» є частиною системи громадського самоврядування відповідного вищого навчального закладу, яке сприяє розвитку науки та виникненню інтересу до наукової роботи. Забезпечує захист прав та інтересів осіб, які залучені у навчальній та науковій сферах. Наукове Товариство здійснює підтримку ідей та інновацій в освіті та науці.

У своїй діяльності Наукове товариство керується такими принципами:
– пріоритетності наукової творчості та змагальності;
– рівноправності членів Наукового товариства, гласності і колегіальності у роботі;
– добровільності членства в Науковому товаристві та виборності керівних органів Наукового товариства;
– органічного зв’язку навчання та науково-дослідної роботи;
– накопичення і примноження наукового потенціалу вищого навчального закладу та виховання майбутніх науково-педагогічних кадрів.

08401, Україна, Київська обл.,
м. Переяслав-Хмельницький,
вул. Сухомлинського, 30
корпус № 1, поверх № 1, каб. 102 а